Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Nguyễn Lê Minh Tuấn01696997XXX8171
1786Vương Thị Anh Đào01689607XXX4131
1786Vũ Thành Nam01647241XXX3121
1786Đặng Ngọc Ẩn0938143XXX6151
1786Nguyễn Tuấn Hải0903869XXX1101
1786Truong Cong Son0983015XXX1101
1786nguyen thien chuong 0974727XXX5141
1786Phạm Minh Tuân0902397XXX1101
1786trần thiện nhân01676541XXX2111
1786NGUYỄN NAM0908604XXX9181
1786phan trọng hiền0939850XXX5141
1786PhamYen Phuong0938193XXX5141
1786Trinh Loc01689585XXX2111
1786Đỗ Thành Lũy0982215XXX4131
1786Phạm Thị Hai01218999XXX6151
x