Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Lê Hồng Phong0918591XXX1101
1786Ngô Quốc Đạt0978641XXX1101
1786Hồ Bảo Quốc0914127XXX4131
1786Đỗ Vương Bằng Lăng0932190XXX4131
1786Nguyễn Long Giao0909748XXX1101
1786Huỳnh Hải Chiến0966434XXX3121
1786Nguyễn Thúy Hằng0936012XXX5141
1786Lữ Văn Thạnh0912399XXX1101
1786Nguyễn Văn Quân0908483XXX5141
1786Đỗ Văn Thế0943020XXX1101
1786trần quang dương01673913XXX2111
1786Đỗ Quốc Tuấn0966335XXX5141
1786Pham LAn Phuong0983180XXX5141
1786NGÔ THỊ MỸ0925665XXX2111
1786Do Thi Hoang Sa0918992XXX4131
x