Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Trần Thu Tuyết0937921XXX4131
1786Phan Công Khanh0962144XXX4131
1786Đỗ Thành Lũy0982215XXX4131
1786Phạm Thị Hai01218999XXX6151
1786Đặng Thị Vân0972264XXX4131
1786NGUYỄN THANH TÙNG01664808XXX1101
1786vo van thu0988428XXX5141
1786nguyễn đình bông0988291XXX1101
1786Phạm Ngọc Thành0983336XXX5141
1786Dao Thi Tham01692427XXX1101
1786Huỳnh Thị Thùy Trang0986423XXX4131
1786Lữ Văn Thạnh0912399XXX1101
1786Nguyễn Văn Hiệp0905672XXX4131
1786nguyễn đức cường0912988XXX3121
1786Truong Cong Truong01218243XXX1101
x