Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Lữ Văn Thạnh0912399XXX1101
1786Đỗ Văn Thế0943020XXX1101
1786Nguyễn Thúy Hằng0936012XXX5141
1786nguyen thien chuong 0974727XXX5141
1786phan trọng hiền0939850XXX5141
1786Do Thi Hoang Sa0918992XXX4131
1786Đỗ Việt Hòa0938197XXX2111
1786Trinh Loc01689585XXX2111
1786PhamYen Phuong0938193XXX5141
1786Ngô Đình Nhân0938779XXX1101
1786Lê Hồng Phong0918591XXX1101
1786Truong Cong Tuan0983117XXX1101
1786CAO DUC KHANH0942010XXX3121
1786Hồ Bảo Quốc0914127XXX4131
1786Nguyễn Long Giao0909748XXX1101
x