Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
147Nguyen minh Phuong0937507XXX51242736
147Đặng Hòang Nghĩa0913747XXX45242136
183Viên Nhật Vi0933025XXX51242735
183Nguyễn hoàng thach01265783XXX51242735
183nguyễn văn điền0976949XXX45222335
183Lương Xuân Tùng0932067XXX50242635
183Nguyễn Dương Bảo Vy0903115XXX51252635
183Nguyễn Văn Tính0902330XXX46232335
183Nguyễn Đức Thịnh0975342XXX46252135
183Bùi Tuấn Anh0963933XXX50272335
183NGUYỄN VĂN HẢI01629690XXX50262435
183Phạm Minh Tước0915920XXX51232835
183Châu Cẩm Thu0944865XXX51232835
183Trần Thị Kim Cúc01219795XXX42222035
183VŨ THỊ KIM NHẠN0908575XXX51242735
x