Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
147Nguyễn Thị Lan Anh01649344XXX49222736
147nguyễn hồ minh tới0907254XXX46232336
183Nguyễn thi Anh Hoàng01225259XXX43261735
183ĐOÀN HỮU SUỐT0941539XXX46222435
183Lê Nguyễn Minh Nhật0985220XXX51252635
183Nguyễn Văn Bảng0918851XXX46252135
183Viên Trường Quới Sĩ01285955XXX51222935
183Vũ Nguyễn Nhật Nguyên0976536XXX49242535
183Nguyễn Văn Đượm 01222889XXX50242635
183Bùi Nguyệt Anh0902998XXX50262435
183Nguyễn thị ngọc tú0963138XXX51262535
183NGUYỄN THÀNH TRUNG0907808XXX50252535
183vũ đằng ngà01275202XXX51262535
183nguyễn văn điền0976949XXX45222335
183Nguyễn Hải Triều0905244XXX47222535
x