Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786nguyễn đức cường0912988XXX3121
1786Nguyễn Văn Hiệp0905672XXX4131
1786Phan Văn Tài0987180XXX5141
1786Vương Thị Anh Đào01689607XXX4131
1786Lê Thành Chung0972100XXX3121
1786Truong Cong Truong01218243XXX1101
1786lê quang dũng0905227XXX1101
1786Đoàn Thị Minh Thoa0966532XXX6151
1786Nguyễn Lê Minh Tuấn01696997XXX8171
1786Nguyen Hong Nhung01677297XXX3121
1786trần thiện nhân01676541XXX2111
1786Đặng Ngọc Ẩn0938143XXX6151
1786Vũ Thành Nam01647241XXX3121
1786Đỗ Thành Lũy0982215XXX4131
1786nguyen thien chuong 0974727XXX5141
x