Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Truong Thi Tinh01675504XXX1101
1786PhamYen Phuong0938193XXX5141
1786Huỳnh Thị Mai Trâm0988716XXX4131
1786Trinh Loc01689585XXX2111
1786Lê Hồng Phong0918591XXX1101
1786Ngô Quốc Đạt0978641XXX1101
1786Nguyễn Long Giao0909748XXX1101
1786Huỳnh Hải Chiến0966434XXX3121
1786Hồ Bảo Quốc0914127XXX4131
1786Đỗ Vương Bằng Lăng0932190XXX4131
1786Lữ Văn Thạnh0912399XXX1101
1786Nguyễn Văn Quân0908483XXX5141
1786Đỗ Văn Thế0943020XXX1101
1786Nguyễn Tuân Minh0936119XXX1101
1786Nguyễn Thúy Hằng0936012XXX5141
x