Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Truong Cong Son0983015XXX1101
1786Phan Công Khanh0962144XXX4131
1786Phạm Minh Tuân0902397XXX1101
1786Nguyễn Tuấn Hải0903869XXX1101
1786vo van thu0988428XXX5141
1786trần thiện nhân01676541XXX2111
1786NGUYỄN NAM0908604XXX9181
1786Đặng Thị Vân0972264XXX4131
1786Đỗ Thành Lũy0982215XXX4131
1786Phạm Thị Hai01218999XXX6151
1786Phạm Ngọc Thành0983336XXX5141
1786NGUYỄN THANH TÙNG01664808XXX1101
1786Phạm Anh Dũng0912593XXX1101
1786Trần Xuân Dũng0936066XXX1101
1786Nguyễn Văn Hiệp0905672XXX4131
x