Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Huỳnh Hải Chiến0966434XXX3121
1786Nguyễn Thúy Hằng0936012XXX5141
1786Lữ Văn Thạnh0912399XXX1101
1786Nguyễn Văn Quân0908483XXX5141
1786Đỗ Văn Thế0943020XXX1101
1786NGUYỄN PHI LONG0908282XXX1101
1786trần quang dương01673913XXX2111
1786Đỗ Quốc Tuấn0966335XXX5141
1786Pham LAn Phuong0983180XXX5141
1786NGÔ THỊ MỸ0925665XXX2111
1786Do Thi Hoang Sa0918992XXX4131
1786Đỗ Việt Hòa0938197XXX2111
1786TRẦN NGUYỄN THANH BÌNH0972533XXX2111
1786Ngô Đình Nhân0938779XXX1101
1786Vũ Mạnh Tiến0906684XXX2111
x