Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Vương Thị Anh Đào01689607XXX4131
1786TRẦN NGUYỄN THANH BÌNH0972533XXX2111
1786Đỗ Việt Hòa0938197XXX2111
1786Lữ Văn Thạnh0912399XXX1101
1786CAO DUC KHANH0942010XXX3121
1786Vũ Mạnh Tiến0906684XXX2111
1786Bùi hữu Hiếu0909304XXX3121
1786Nguyễn Tuấn Hải0903869XXX1101
1786Đào Văn Lập0918120XXX6151
1786Trịnh Thành Phước0908455XXX2111
1786Truong Cong Tuan0983117XXX1101
1786NGUYỄN NAM0908604XXX9181
1786Đỗ Thành Lũy0982215XXX4131
1786Ngô Đình Nhân0938779XXX1101
1786Đặng Thị Vân0972264XXX4131
x