Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Đỗ Quốc Tuấn0966335XXX5141
1786TRẦN NGUYỄN THANH BÌNH0972533XXX2111
1786Đỗ Việt Hòa0938197XXX2111
1786Vũ Mạnh Tiến0906684XXX2111
1786Nguyễn Như Tuấn0988011XXX1101
1786Truong Cong Tuan0983117XXX1101
1786CAO DUC KHANH0942010XXX3121
1786Bùi hữu Hiếu0909304XXX3121
1786Đào Văn Lập0918120XXX6151
1786Trịnh Thành Phước0908455XXX2111
1786Nguyễn Tuân Minh0936119XXX1101
1786Trần hiền Phước 0903953XXX5141
1786Ta Ngoc Thang01665406XXX1101
1786Lai Khiết Anh0968517XXX111101
1786CAO VĂN HIỀN0961355XXX6151
x