Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Ta Ngoc Thang01665406XXX1101
1786Lai Khiết Anh0968517XXX111101
1786CAO VĂN HIỀN0961355XXX6151
1786La Thanh Phú0969393XXX3121
1786Vương Thị Anh Đào01689607XXX4131
1786Trần Xuân Dũng0936066XXX1101
1786Trần Thu Tuyết0937921XXX4131
1786Truong Cong Son0983015XXX1101
1786Phan Công Khanh0962144XXX4131
1786Phạm Minh Tuân0902397XXX1101
1786Nguyễn Tuấn Hải0903869XXX1101
1786vo van thu0988428XXX5141
1786trần thiện nhân01676541XXX2111
1786NGUYỄN NAM0908604XXX9181
1786Đặng Thị Vân0972264XXX4131
x