Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Trần hiền Phước 0903953XXX5141
1786Huỳnh Thị Thùy Trang0986423XXX4131
1786Lai Khiết Anh0968517XXX111101
1786CAO VĂN HIỀN0961355XXX6151
1786La Thanh Phú0969393XXX3121
1786Trần Thu Tuyết0937921XXX4131
1786Phạm Anh Dũng0912593XXX1101
1786Phạm Thị Hai01218999XXX6151
1786Phan Công Khanh0962144XXX4131
1786NGUYỄN THANH TÙNG01664808XXX1101
1786Nguyễn Như Tuấn0988011XXX1101
1786vo van thu0988428XXX5141
1786Dao Thi Tham01692427XXX1101
1786Phạm Ngọc Thành0983336XXX5141
1786Nguyễn Tuân Minh0936119XXX1101
x