Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786PhamYen Phuong0938193XXX5141
1786NGUYỄN THANH TÙNG01664808XXX1101
1786Nguyễn Như Tuấn0988011XXX1101
1786Trinh Loc01689585XXX2111
1786Lê Hồng Phong0918591XXX1101
1786Truong Cong Son0983015XXX1101
1786Nguyễn Long Giao0909748XXX1101
1786Hồ Bảo Quốc0914127XXX4131
1786Nguyễn Tuân Minh0936119XXX1101
1786Nguyễn Văn Quân0908483XXX5141
1786Ngô Đình Nhân0938779XXX1101
1786trần quang dương01673913XXX2111
1786Đỗ Quốc Tuấn0966335XXX5141
1786Pham LAn Phuong0983180XXX5141
1786NGÔ THỊ MỸ0925665XXX2111
x