Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786NGÔ THỊ MỸ0925665XXX2111
1786Do Thi Hoang Sa0918992XXX4131
1786Hồ Bảo Quốc0914127XXX4131
1786Nguyễn Long Giao0909748XXX1101
1786Đỗ Việt Hòa0938197XXX2111
1786TRẦN NGUYỄN THANH BÌNH0972533XXX2111
1786Nguyễn Văn Quân0908483XXX5141
1786Ngô Đình Nhân0938779XXX1101
1786Vũ Mạnh Tiến0906684XXX2111
1786Truong Cong Tuan0983117XXX1101
1786CAO DUC KHANH0942010XXX3121
1786trần quang dương01673913XXX2111
1858Lương Minh Mạnh0907771XXX2020
1858Truong Cong Toan01647625XXX1010
1858Nguyễn Xuân Đông0916402XXX2020
x