Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786La Thanh Phú0969393XXX3121
1786Nguyễn Như Tuấn0988011XXX1101
1786Trần Thu Tuyết0937921XXX4131
1786Lữ Văn Thạnh0912399XXX1101
1786Truong Cong Son0983015XXX1101
1786Phan Công Khanh0962144XXX4131
1786vo van thu0988428XXX5141
1786Ngô Đình Nhân0938779XXX1101
1786Phạm Thị Hai01218999XXX6151
1786Phạm Ngọc Thành0983336XXX5141
1786Huỳnh Thị Mai Trâm0988716XXX4131
1786NGUYỄN THANH TÙNG01664808XXX1101
1858Đặng ThanhnPhong0985104XXX5050
1858trần quốc toản01682925XXX1010
1858Vũ Ngọc Cẩm0908357XXX1010
x