Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Ta Ngoc Thang01665406XXX1101
1786Lai Khiết Anh0968517XXX111101
1786CAO VĂN HIỀN0961355XXX6151
1786La Thanh Phú0969393XXX3121
1786Vương Thị Anh Đào01689607XXX4131
1786Trần Thu Tuyết0937921XXX4131
1786Trần Xuân Dũng0936066XXX1101
1786Truong Cong Son0983015XXX1101
1786Nguyễn Tuấn Hải0903869XXX1101
1786NGUYỄN NAM0908604XXX9181
1786Phan Công Khanh0962144XXX4131
1786Phạm Minh Tuân0902397XXX1101
1858Nguyễn Thị Sul Pha01299996XXX1010
1858nguyentanminh0898438XXX1010
1858Tạ Thị Hoa0983329XXX1010
x