Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1786Do Thi Hoang Sa0918992XXX4131
1786Lai Khiết Anh0968517XXX111101
1786CAO VĂN HIỀN0961355XXX6151
1786La Thanh Phú0969393XXX3121
1786Ngô Đình Nhân0938779XXX1101
1786Truong Cong Son0983015XXX1101
1786Trần Thu Tuyết0937921XXX4131
1786Phan Công Khanh0962144XXX4131
1786Nguyễn Thị Thiên Nga0905800XXX5141
1786NGUYEN THAI SON0949698XXX4131
1786vo van thu0988428XXX5141
1786Tran Thi Hong Hoa0983804XXX4131
1858Đỗ Trương Đức Duy0903625XXX2020
1858Nguyen Thi Det01665544XXX1010
1858HUỲNH NGỌC MINH0975978XXX2020
x