Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858Nguyễn Tuấn Đạt01652570XXX2020
1858BÙI TIẾN THẮNG01202129XXX4040
1858Đỗ Ngọc Hiếu01684766XXX1010
1858Nguyễn Văn Thông0947789XXX1010
1858NGUYỄN THANH TOÀN0974110XXX2020
1858Lê Đình Tiến0932058XXX1010
1858dương ngọc nhân0935219XXX1010
1858Ta Ngoc Loi01645392XXX1010
1858Nguyễn Xuân Đông0916402XXX2020
1858Lương Minh Mạnh0907771XXX2020
1858Thanh Thiên01283668XXX1010
1858Cao Thi thao01225322XXX2020
1858Nguyễn Lương Tri0919049XXX1010
1858Nguyễn Viết Lãm01642234XXX1010
1858Ngô Ngọc Tân0966308XXX2020
x