Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858Trương Văn CHương0918279XXX1010
1858nguyễn minh tâm0988969XXX2020
1858LÊ VĂN TRI0962876XXX1010
1858Nguyễn phong bình01687717XXX3030
1858Truong Thi Que Anh01216993XXX1010
1858Hoàng Văn Sơn01286217XXX1010
1858Trần thị thương huyền01225675XXX1010
1858PHAM VANMON0939678XXX1010
1858Lê Phúc Công0973653XXX2020
1858Nguyễn Văn Thanh0909827XXX4040
1858thai phuong tan0903042XXX1010
1858Nguyễn thi thiên0941740XXX1010
1858Nguyễn Tuấn Đạt01652570XXX2020
1858BÙI TIẾN THẮNG01202129XXX4040
1858Tran Thi Xuan Tien0988994XXX1010
x