Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858Tran Thi Xuan Tien0988994XXX1010
1858Nguyễn Tuấn Đạt01652570XXX2020
1858Đỗ nguyên thành01242223XXX1010
1858Nguyen Thi Thuan0908650XXX1010
1858Huỳnh Hữu Tân0933458XXX4040
1858Đỗ Ngọc Hiếu01684766XXX1010
1858Lê Đình Tiến0932058XXX1010
1858dương ngọc nhân0935219XXX1010
1858Nguyễn Văn Thông0947789XXX1010
1858Lương Minh Mạnh0907771XXX2020
1858Nguyễn Xuân Đông0916402XXX2020
1858Truong Cong Toan01647625XXX1010
1858Võ Bách Phú0982451XXX2020
1858Thanh Thiên01283668XXX1010
1858Cao Thi thao01225322XXX2020
x