Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858Nguyễn Quốc Trung01286059XXX1010
1858tran thanh Dung01234532XXX2020
1858trần minh cảnh0915065XXX2020
1858Phan Vinh0981090XXX4040
1858phùng tiên0907319XXX1010
1858Vo Minh Tri0906666XXX1010
1858Dương Công Anh01689768XXX1010
1858Nguyễn Thị Sul Pha01299996XXX1010
1858Nguyễn Thị Minh Tuyết0938101XXX1010
1858Huỳnh Hữu Tân0933458XXX4040
1858Tạ Thị Hoa0983329XXX1010
1858nguyentanminh0898438XXX1010
1858Đỗ Phú Lộc0932629XXX7070
1858Đỗ Trương Đức Duy0903625XXX2020
1858Nguyen Thi Det01665544XXX1010
x