Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858Lương Minh Mạnh0907771XXX2020
1858Thanh Thiên01283668XXX1010
1858Nguyễn Viết Lãm01642234XXX1010
1858Ngô Ngọc Tân0966308XXX2020
1858Nguyễn Hoàng Sơn01632514XXX1010
1858Pham Thi Hien01675997XXX2020
1858Nguyễn Thị Minh Tuyết0938101XXX1010
1858Võ Thị Kim Vân0908579XXX1010
1858Lê Trọng Tài 01697627XXX3030
1858Tạ Thị Hoa0983329XXX1010
1858Đỗ Phú Lộc0932629XXX7070
1858HUỲNH NGỌC MINH0975978XXX2020
1858nguyễn trường giang0979989XXX1010
1858Bùi Văn Nhí0907315XXX2020
1858Nguyen Thi Det01665544XXX1010
x