Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858Truong Cong Toan01647625XXX1010
1858Nguyễn Đình Lê Hạnh01649276XXX1010
1858lê văn thể01669177XXX1010
1858Ho Duc Anh0912969XXX1010
1858Nguyễn Thành Việt0978368XXX2020
1858NGUYỄN THANH TOÀN0974110XXX2020
1858Đỗ Đồng Quốc0906626XXX3030
1858Nguyễn Thanh Tùng0938620XXX2020
1858Nguyễn Thị Minh Tuyết0938101XXX1010
1858Huỳnh Hữu Tân0933458XXX4040
1858Huỳnh Tấn Minh0984779XXX1010
1858Ta Ngoc Loi01645392XXX1010
1858Nguyễn Quốc Trung01286059XXX1010
1858tran thanh Dung01234532XXX2020
1858trần minh cảnh0915065XXX2020
x