Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858Phan Đỗ Minh Diệu0969110XXX1010
1858Kiều Văn Khương0989151XXX2020
1858Trương Văn CHương0918279XXX1010
1858Truong Cong Tam01669014XXX1010
1858nguyễn minh tâm0988969XXX2020
1858Nguyễn phong bình01687717XXX3030
1858Huỳnh Đặng Kỳ01694101XXX1010
1858Trần thị thương huyền01225675XXX1010
1858Vũ Ngọc Cẩm0908357XXX1010
1858Ta Ngoc The01683861XXX1010
1858Lê Phúc Công0973653XXX2020
1858Nguyễn Văn Thanh0909827XXX4040
1858Nguyễn Lương Tri0919049XXX1010
1858LÊ VĂN TRI0962876XXX1010
1858Hoàng Văn Sơn01286217XXX1010
x