Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858Tạ Thị Hoa0983329XXX1010
1858nguyentanminh0898438XXX1010
1858Đỗ Phú Lộc01869353XXX7070
1858Đỗ Trương Đức Duy0903625XXX2020
1858Nguyen Thi Det01665544XXX1010
1858HUỲNH NGỌC MINH0975978XXX2020
1858Tran dinh thang0908235XXX3030
1858Do Thanh Hai01694614XXX2020
1858ĐẶNG NGỌC VIỆT0973610XXX2020
1858Ta Thi Que0988379XXX1010
1858lê văn thể01662896XXX1010
1858Đặng ThanhnPhong0985104XXX5050
1858trần quốc toản01682925XXX1010
1858Chế Kim Ngân01674437XXX2020
1858bùi trường chiến0906821XXX1010
x