Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858lê văn thể01662896XXX1010
1858Đặng ThanhnPhong0985104XXX5050
1858bùi trường chiến0906821XXX1010
1858Ngô Nhật Tuyên0979507XXX1010
1858vu van thiem0905067XXX1010
1858Phan Đỗ Minh Diệu0969110XXX1010
1858Trần Anh Tuấn0986106XXX5050
1858nguyen thanh hai01687787XXX2020
1858Nguyễn Huy Đức0917887XXX1010
1858nguyễn thị ngọc bích 0934792XXX2020
1858Nguyễn Thị Minh Tuyết0938101XXX1010
1858Truong Cong Quang01653215XXX1010
1858HUỲNH NGỌC HẢI0972662XXX2020
1858Huỳnh Đặng Kỳ01694101XXX1010
1858Đỗ Phú Lộc0932629XXX7070
x