Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858Đỗ Ngọc Hiếu01684766XXX1010
1858Nguyễn Văn Thông0947789XXX1010
1858Lê Đình Tiến0932058XXX1010
1858dương ngọc nhân0935219XXX1010
1858Lương Minh Mạnh0907771XXX2020
1858Nguyễn Xuân Đông0916402XXX2020
1858thai phuong tan0903042XXX1010
1858Nguyễn Viết Lãm01642234XXX1010
1858Ngô Ngọc Tân0966308XXX2020
1858Võ Bách Phú0982451XXX2020
1858Tran Thi Xuan Tien0988994XXX1010
1858Thanh Thiên01283668XXX1010
1858Cao Thi thao01225322XXX2020
1858Đỗ Phú Lộc01869353XXX7070
1858Pham Thi Hien01675997XXX2020
x