Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858Hoàng Văn Sơn01286217XXX1010
1858Trần thị thương huyền01225675XXX1010
1858Truong Cong Tam01669014XXX1010
1858PHAM VANMON0939678XXX1010
1858Lê Phúc Công0973653XXX2020
1858Nguyễn Văn Thanh0909827XXX4040
1858Nguyễn thi thiên0941740XXX1010
1858BÙI TIẾN THẮNG01202129XXX4040
1858tran nguyen nhu ngoc0936340XXX1010
1858Nguyễn Tuấn Đạt01652570XXX2020
1858Ta Ngoc The01683861XXX1010
1858Huỳnh Hữu Tân0933458XXX4040
1858Đỗ Ngọc Hiếu01684766XXX1010
1858Lê Đình Tiến0932058XXX1010
1858dương ngọc nhân0935219XXX1010
x