Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858Chế Kim Ngân01674437XXX2020
1858bùi trường chiến0906821XXX1010
1858Nguyễn Tuấn Đạt01652570XXX2020
1858vu van thiem0905067XXX1010
1858Phan Đỗ Minh Diệu0969110XXX1010
1858Đỗ nguyên thành01242223XXX1010
1858Tạ Thị Hoa0983329XXX1010
1858Lê Đình Tiến0932058XXX1010
1858Nguyễn Xuân Đông0916402XXX2020
1858Nguyen Thi Det01665544XXX1010
1858Lương Minh Mạnh0907771XXX2020
1858Huỳnh Đặng Kỳ01694101XXX1010
1858Cao Thi thao01225322XXX2020
1858Nguyễn Viết Lãm01642234XXX1010
1858Ngô Ngọc Tân0966308XXX2020
x