Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1858thai phuong tan0903042XXX1010
1858Lương Minh Mạnh0907771XXX2020
1858Nguyễn thi thiên0941740XXX1010
1858Nguyễn Viết Lãm01642234XXX1010
1858Ngô Ngọc Tân0966308XXX2020
1858BÙI TIẾN THẮNG01202129XXX4040
1858Võ Bách Phú0982451XXX2020
1858Tran Thi Xuan Tien0988994XXX1010
1858tran nguyen nhu ngoc0936340XXX1010
1858Cao Thi thao01225322XXX2020
x