Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
183Nguyễn Chí Nguyện 0945133XXX46222435
183Nguyễn Thị Uyên Nhi01233362XXX46242235
183Lê Nguyễn Minh Nhật01283347XXX51252635
183Viên Nhật Vi0933025XXX51242735
183Nguyễn hoàng thach01265783XXX51242735
183Vũ Nguyễn Nhật Nguyên0976536XXX49242535
183Nguyễn Dương Bảo Vy0903115XXX51252635
183Lương Xuân Tùng0932067XXX50242635
183NGUYỄN VĂN HẢI01629690XXX50262435
183Bùi Tuấn Anh0963933XXX50272335
183Phạm Minh Tước0915920XXX51232835
183Châu Cẩm Thu0944865XXX51232835
183VŨ THỊ KIM NHẠN0908575XXX51242735
183Quách Phụng0977994XXX50222835
183ĐOÀN HỮU SUỐT0941539XXX46222435
x