Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
183Nguyễn Dương Bảo Vy0903115XXX51252635
183nguyễn văn điền0976949XXX45222335
183Lương Xuân Tùng0932067XXX50242635
183Nguyễn Đức Thịnh0975342XXX46252135
183Bùi Tuấn Anh0963933XXX50272335
183NGUYỄN VĂN HẢI01629690XXX50262435
183Châu Cẩm Thu0944865XXX51232835
183Phạm Minh Tước0915920XXX51232835
183Trần Thị Kim Cúc01219795XXX42222035
183VŨ THỊ KIM NHẠN0908575XXX51242735
183Quách Phụng0977994XXX50222835
183nguyễn thị kim nhung0943166XXX46222435
183Nguyễn thi Anh Hoàng01225259XXX43261735
183Nguyễn Văn Tính0902330XXX46232335
183Lê Nguyễn Minh Nhật0985220XXX51252635
x