Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
183ĐOÀN HỮU SUỐT0941539XXX46222435
183nguyễn thị kim nhung0943166XXX46222435
213Pham Phu Vuong0963531XXX50232734
213Vuong thuy linh01679027XXX36171934
213Trần Văn Nhớ01675869XXX50252534
213Cao Thị Thi Thơ01657748XXX51222934
213Nguyễn Bá Chung0972128XXX45252034
213Nguyen Van Chinh0906470XXX51232834
213Võ Thị Phụng01226971XXX50232734
213Võ Thị Phương Thức0964136XXX39211834
213Lê Trọng Hiếu01293949XXX50232734
213Nguyễn Thị Suý0987728XXX51242734
213Trần Quốc Công01265202XXX47232434
213Nguyen duy Phong01223650XXX51222934
213NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO01208873XXX44212334
x