Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
213Nguyen Van Chinh0906470XXX51232834
213NGUYỄN LONG HẢI0903626XXX51252634
213Võ Tấn Thái01697505XXX49252434
213Nguyễn Văn Phương0905753XXX51232834
213Vu Duy Phuong01298850XXX46212534
213Nguyễn Huỳnh Thanh Huy0908485XXX43212234
213Trần Quốc Công01265202XXX47232434
213Huỳnh Thị Thu0905103XXX49262334
213NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO01208873XXX44212334
213Nguyễn Thị Suý0987728XXX51242734
213Phạm Thị Cẩm Triều01698122XXX47202734
213ĐINH THỊ THU HẰNG0942666XXX51213034
213Vuong thuy linh01679027XXX36171934
213Trần Văn Nhớ01675869XXX50252534
213Nguyễn Thị Thu Tâm01675447XXX45252034
x