Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
213Trần Văn Nhớ01675869XXX50252534
213Vũ Văn Tuyến01289824XXX46262034
213Viên Trường Quới Sĩ0903752XXX51242734
213nguyen huu tanh01273586XXX51222934
213Cao Thị Thi Thơ01657748XXX51222934
213LE DUC TOAN0904582XXX51232834
213NGUYỄN LONG HẢI0903626XXX51252634
213Nguyễn Văn Phương0905753XXX51232834
213Phạm Đình Chương0944438XXX45232234
213Huỳnh Thị Thu0905103XXX49262334
213Võ Thị Phương Thức0964136XXX39211834
213Phạm Thị Quỳnh Như0936338XXX51242734
213Phạm Thị Cẩm Triều01698122XXX47202734
213ĐINH THỊ THU HẰNG0942666XXX51213034
213Lê Trọng Hiếu01293949XXX50232734
x