Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
213Trần Văn Nhớ01675869XXX50252534
213NGUYỄN LONG HẢI0903626XXX51252634
213Cao Thị Thi Thơ01657748XXX51222934
213Pham Phu Vuong0963531XXX50232734
213LE DUC TOAN0904582XXX51232834
213NGUYỄN CHÍ THIỆN0925524XXX46222434
213NGUYỄN VIẾT HỌC0982428XXX51232834
213Huỳnh Thị Thu0905103XXX49262334
213Võ Thị Phụng01226971XXX50232734
213Phạm Thị Cẩm Triều01698122XXX47202734
213ĐINH THỊ THU HẰNG0942666XXX51213034
213Nguyen Van Chinh0906470XXX51232834
213Võ Thị Phương Thức0964136XXX39211834
213Lê Trọng Hiếu01293949XXX50232734
213phạm thị hoạt0964885XXX51262534
x