Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
213Pham Phu Vuong0963531XXX50232734
213Lê Trọng Hiếu01293949XXX50232734
213Trần Quốc Công01265202XXX47232434
213Nguyen Van Chinh0906470XXX51232834
213Quách Ngọc Thành0985896XXX49202934
213Thái Hùng Dũ0849602XXX51232834
213NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO01208873XXX44212334
213Vũ Văn Tuyến01289824XXX46262034
213Nguyễn Thị Suý0987728XXX51242734
213Nguyễn Tuấn Kiệt0937505XXX44222234
213Sa Lâm Huỳnh Phúc01255455XXX42212134
213Võ Thị Phụng01226971XXX50232734
213Nguyen duy Phong01223650XXX51222934
213nguyen huu tanh01273586XXX51222934
213Trần Văn Nhớ01675869XXX50252534
x