Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
213NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO01208873XXX44212334
213Lương Xuân Thắng0983138XXX50252534
258Le minh Hang0936707XXX50232733
258Tống Thị Bắc0903444XXX50242633
258Nguyễn Duy Thiệt0948346XXX49242533
258nguyễn công quang0988081XXX49232633
258Trần Quang Trung0913581XXX50252533
258NGUYỄN THỊ XUÂN01683904XXX51232833
258Nguyễn Thị Thảo0949810XXX46222433
258Đỗ Viết Duy0913406XXX49272233
258phùng nhi phương0903625XXX51242733
258Cao Thị Thu Hà0912565XXX43232033
258Trần Xuân Đào01289825XXX46252133
258NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN0902922XXX49202933
258Lê văn vinh01683869XXX50252533
x