Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
213Vuong thuy linh01679027XXX36171934
213Võ Thị Phương Thức0964136XXX39211834
258NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN0902922XXX49202933
258phùng nhi phương0903625XXX51242733
258Quách Khai Tâm0944313XXX44212333
258Phạm Văn Tám0995253XXX50262433
258Huỳnh Uyên Phúc Thịnh0944097XXX46242233
258Đặng Thị Ngọc Phượng0913662XXX51222933
258Đồng Xuân Hải0974245XXX40231733
258Nguyễn Hoàng Duy0902304XXX50203033
258Lê Thị Thu Trang0906818XXX51262533
258Nguyên thi Nguyệt Hằng 01214044XXX44251933
258NGUYỄN ĐỨC THỊNH0928241XXX49212833
258Nguyễn Long Hồ01234336XXX50242633
258Tống Thị Bắc0903444XXX50242633
x