Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
213NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO01208873XXX44212334
213Lương Xuân Thắng0983138XXX50252534
258Le minh Hang0936707XXX50232733
258Nguyễn Duy Thiệt0932688XXX49242533
258Vũ Văn Trịnh0983323XXX51232833
258nguyễn công quang0988081XXX49232633
258Nguyễn Đình Hiển0979587XXX51222933
258NGUYỄN THỊ XUÂN01683904XXX51232833
258Đỗ Viết Duy0913406XXX49272233
258Sa Lâm Đức0943325XXX46232333
258phùng nhi phương0903625XXX51242733
258Quách Khai Tâm0944313XXX44212333
258Trần Xuân Đào01289825XXX46252133
258Phạm Văn Tám0995253XXX50262433
258NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN0902922XXX49202933
x