Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
258Đặng Thị Ngọc Phượng0913662XXX51222933
258Nguyễn Hoàng Duy0902304XXX50203033
258Nguyễn Lâm Quang01659947XXX50242633
258Nguyễn Duy Thiệt0948346XXX49242533
258Tống Thị Bắc0903444XXX50242633
258Nguyên thi Nguyệt Hằng 01214044XXX44251933
258Trần Quang Trung0913581XXX50252533
258Nguyễn Thị Thảo0949810XXX46222433
258Nguyễn Long Hồ01234336XXX50242633
258Cao Thị Thu Hà0912565XXX43232033
258phùng nhi phương0903625XXX51242733
258Hoàng Ngọc Hoàng Lan0839900XXX51213033
258Le minh Hang0936707XXX50232733
258Nguyễn Duy Thiệt0932688XXX49242533
258Vũ Văn Trịnh0983323XXX51232833
x