Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
258nguyễn công quang0988081XXX49232633
258Nguyễn Đình Hiển0979587XXX51222933
288Nguyễn Văn Khoái0918626XXX51242732
288Nguyễn Thanh Hải01289825XXX44251932
288Nguyễn Thanh Lâm0905409XXX49212832
288Le Minh Thuy01998945XXX51232832
288Phạm Thị Phương Thì0938570XXX50232732
288nguyen tran the vinh0938992XXX48212732
288Lưu Huỳnh Giao Thảo0934066XXX51242732
288Trần Văn Kim01264669XXX46242232
288vu ngocthanh 01666812XXX46242232
288Võ Vĩnh Sơn0908476XXX50222832
288Nguyễn Ngọc Ánh01233032XXX46222432
288LÊ VĂN ĐỨC HẠNH01226936XXX49212832
288Trần Quang Tứ0919600XXX45212432
x