Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
258Nguyễn Đình Hiển0979587XXX51222933
258nguyễn công quang0988081XXX49232633
288Lê Văn Tiệp0936015XXX48212732
288Lê Tuấn Việt01289819XXX46242232
288Nguyễn Duy Thiệt0919357XXX49242532
288Nguyễn Văn Khoái0918626XXX51242732
288Nguyễn Thanh Hải01289825XXX44251932
288Trần Minh Tân0939262XXX50222832
288Le Minh Thuy01998945XXX51232832
288Lê Thị Thanh Thảo0982407XXX38211732
288Trịnh Thế Linh0989256XXX46212532
288nguyen tran the vinh0938992XXX48212732
288Lưu Huỳnh Giao Thảo0934066XXX51242732
288Trần Văn Kim01264669XXX46242232
288vu ngocthanh 01666812XXX46242232
x