Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
288Dương Đức Thưởng0937441XXX50242632
288Lê Huyền Kim0911559XXX51232832
288Nguyen thi Binh Minh0908509XXX49232632
288Trần Minh Tân0939262XXX50222832
288Tăng Hiền0908299XXX51232832
288nguyễn văn hung0989282XXX45212432
288Lê Thị Thanh Thảo0982407XXX38211732
288Hoàng Ngọc Hoàng Lan0933923XXX51222932
288Đoàn Khương Duy0902987XXX47262132
288Hà Tuấn Giang01267448XXX46252132
288Trịnh Thế Linh0989256XXX46212532
288Nguyễn Minh Hoàng0906514XXX51203132
288Nguyễn Duy Khang0983974XXX48222632
288Nguyễn Quý Hùng0902714XXX45212432
288Nguyễn Thị Giàu0908933XXX45252032
x