Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
288Hồ Lê Thiên Bình0982463XXX48232532
288Phan Thị Hạnh0909312XXX45212432
288Hoàng Lê Quang Nhật0906905XXX44202432
288NGUYỄN ĐÌNH PHỨOC0907070XXX50203032
288Phú Vương0919595XXX50203032
288Đào Chí Biền0982310XXX51232832
288Trần Văn Kim01264669XXX46222432
288Lê Văn Tiệp0936015XXX48212732
288Lê Tuấn Việt01289819XXX46242232
288Nguyễn Văn Khoái0918626XXX51242732
288Lưu Trọng Nghĩa01234112XXX51242732
288Nguyễn Thanh Hải01289825XXX44251932
288Le Minh Thuy01998945XXX51232832
288nguyen tran the vinh0938992XXX48212732
288Lưu Huỳnh Giao Thảo0934066XXX51242732
x