Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
288Văn Tấn Tín0914137XXX51232832
288Nguyễn Duy Thiệt0919357XXX49242532
288nguyễn văn chương01629855XXX49242532
288Dương Đức Thưởng0937441XXX50242632
288Lê Huyền Kim0911559XXX51232832
288Nguyen thi Binh Minh0908509XXX49232632
288Võ Vĩnh Sơn0908476XXX50222832
288Trần Minh Tân0939262XXX50222832
288Tăng Hiền0908299XXX51232832
288nguyễn văn hung0989282XXX45212432
288Lê Thị Thanh Thảo0982407XXX38211732
288Hoàng Ngọc Hoàng Lan0933923XXX51222932
288Đoàn Khương Duy0902987XXX47262132
288Hà Tuấn Giang01267448XXX46252132
288Trịnh Thế Linh0989256XXX46212532
x