Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
288Trương Văn Hoàn0913182XXX51242732
288Nguyễn Quý Hùng0902714XXX45212432
288Nguyễn Thị Giàu0908933XXX45252032
288NGUYỄN ĐÌNH PHỨOC0907070XXX50203032
288Nguyễn Văn Thành01269787XXX50232732
288Phạm Ngọc Anh0979616XXX44222232
337Nguyễn Minh Hiền0975714XXX51203131
337Nguyễn Nam Giao01654597XXX50252531
337Nguyễn Kim Yên01264669XXX46242231
337Trần Thanh Vũ0937741XXX45232231
337Trần Văn Hiền0908456XXX47232431
337Cao Hữu Định0913202XXX51242731
337Trương Văn Thạnh0974296XXX47222531
337Bui Quang Huy0936045XXX47202731
337Nguyễn Văn Sứ0903500XXX50232731
x