Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
288Lê Văn Tiệp0936015XXX48212732
288Lê Tuấn Việt01289819XXX46242232
288NGUYỄN ĐÌNH PHỨOC0907070XXX50203032
288Nguyễn Văn Khoái0918626XXX51242732
288Nguyễn Thanh Hải01289825XXX44251932
288Le Minh Thuy01998945XXX51232832
337nguyễn thị hồng0937754XXX47212631
337Hứa văn trường0903912XXX51203131
337TRAN NHAT THANH0989599XXX39172231
337Tăng Trọng Nghĩa0902822XXX51252631
337Pham Thi Phong01288353XXX51222931
337Cao Hữu Định0913202XXX51242731
337Nguyen hoang an0935014XXX49212831
337Nguyễn Văn Sứ0903500XXX50232731
337lâm đỗ lê duy0932753XXX51242731
x