Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
288Le Minh Thuy01998945XXX51232832
288Trịnh Thế Linh0989256XXX46212532
288nguyen tran the vinh0938992XXX48212732
288Lê Văn Tiệp0936015XXX48212732
288Trần Văn Kim01264669XXX46242232
288vu ngocthanh 01666812XXX46242232
337Nguyễn Nam Giao01654597XXX50252531
337Trương Văn Thạnh0974296XXX47222531
337Hoàng Thị Hạnh Quế01628188XXX48232531
337lê vũ nhật định0969958XXX50222831
337Phạm Phú Vương01267872XXX49232631
337Trần Minh Tấn0909360XXX49212831
337Tăng Trọng Nghĩa0902822XXX51252631
337Lê Thị Ngọc Trinh0917276XXX51242731
337Nguyễn Thị Thuý Kiều0971634XXX45242131
x