Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
337Bui Quang Huy0936045XXX47202731
337lâm đỗ lê duy0932753XXX51242731
337Phạm Thị Hiền01289819XXX47262131
337Trần Văn Hồng0939611XXX46222431
337NGUYỄN TẤN HÙNG01684896XXX45192631
337nguyễn vương hồng0915745XXX46202631
337Phan Thanh Huệ01652190XXX51222931
337Trần Thị Ngọc Nữ0939344XXX42182431
337Nguyễn Huy Hoàng`01653616XXX46232331
337Lương Đức Tài01674562XXX38201831
337Trần Minh Tấn0909360XXX49212831
337Nguyễn Nam Giao01654597XXX50252531
337Nguyễn Kim Yên01264669XXX46242231
337HOÀNG KIM HỒNG0934730XXX47192831
337Hoàng Thúy Kiều0903602XXX48232531
x