Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
337nguyễn đức hoài01213758XXX51222931
337Phạm Thị Hiền01289819XXX47262131
337Mai Văn Bình0903959XXX51232831
337Tăng Trọng Nghĩa0902822XXX51252631
337Nguyễn Đỗ Tâm0904248XXX47242331
337Nguyễn Huy Hoàng`01653616XXX46232331
337nguyễn vương hồng0915745XXX46202631
337Dương Thị Nhung 0944401XXX50232731
337Hồ Minh Hoài Bảo0975403XXX48232531
337HOÀNG KIM HỒNG0934730XXX47192831
337PHẠM THỊ HOÀI01686661XXX51222931
337Bui Quang Huy0936045XXX47202731
337PHAN THỊ THU THỦY0942884XXX45192631
337Nguyễn Nam Giao01654597XXX50252531
337Nguyễn Minh Hiền0975714XXX51203131
x