Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
337Hồ Trần Thanh tâm0934898XXX49232631
337Trần Xuân Đào01289825XXX47232431
337Hồ Minh Hoài Bảo0975403XXX48232531
337Trần Văn Hồng0939611XXX46222431
337Nguyễn Ngọc Khương Duy0903997XXX47232431
337Nguyễn Thanh Tâm0988972XXX50212931
337Phan Thanh Huệ01652190XXX51222931
337Trần Thụy Thu Hằng01666105XXX41182331
337nguyen duc Lieu0976216XXX48252331
337HUYNH BA THANH01269820XXX50222831
337Phạm Thị Hiền01289819XXX47262131
337nguyễn vương hồng0915745XXX46202631
337HOÀNG KIM HỒNG0934730XXX47192831
337Tran Minh Cuong01629906XXX51222931
337Trần Minh Tấn0909360XXX49212831
x