Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
337Trần Xuân Đào01289825XXX47232431
337Hồ Minh Hoài Bảo0975403XXX48232531
337Nguyễn Thị Thuý Kiều0971634XXX45242131
337Nguyễn Ngọc Khương Duy0903997XXX47232431
395Trần Thị Duyên01673637XXX51203130
395Lý kế nghiệp0907786XXX44232130
395Huỳnh Quốc Nghiêm0937478XXX50232730
395hoàng xuân thông01666090XXX46202630
395Nguyễn Văn Hiếu0918182XXX43232030
395Tăng Phương Huyền01669656XXX51213030
395lại minh tường0165620XXX46182830
395Lê Thị Lài01638309XXX47232430
395DUONG CHAN TONG0903364XXX47212630
395Dương Thị Nguyệt Ánh0939784XXX51222930
395Dương Thị Lan Phương0983141XXX46192730
x