Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
395Lê Nguyễn Bảo Nguyên0939083XXX49222730
395Nguyễn Thế Kiệt0949246XXX39201930
395Nguyễn Đức Trường01646719XXX44232130
395NGUYỄN NGỌC SƯƠNG01214421XXX51213030
395Hoàng Thành Lâm01653855XXX47222530
395NGUYEN THI THU HONG0908917XXX47212630
395Ngo huu tri0942978XXX48222630
395Trần Minh Thảo0939111XXX50203030
395Nguyễn Huỳnh Nhật Quang01656743XXX48222630
395Trần Thanh Tân0906391XXX49222730
395Nguyễn Đỗ Tâm0979153XXX47232430
395Đặng Thị Thùy Dung0936725XXX50212930
395Nguyen minh Cuong0902845XXX50212930
395lê văn hoàng0808073XXX46192730
395Trần Văn Kim01289819XXX46242230
x