Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
395lê văn hoàng0808073XXX46192730
395Ngo huu tri0942978XXX48222630
395Trần Minh Thảo0939111XXX50203030
395Lý kế nghiệp0907786XXX44232130
395Nguyễn Huỳnh Nhật Quang01656743XXX48222630
395Huỳnh Quốc Nghiêm0937478XXX50232730
395Trần Thanh Tân0906391XXX49222730
395Trần Văn Kim01289819XXX46242230
395Hồ Lê Dương Thanh01254164XXX48232530
395Nguyễn Đỗ Tâm0979153XXX47232430
395Vũ Văn Huy01264665XXX46242230
395Đặng Thị Thùy Dung0936725XXX50212930
395Nguyễn Anh Tuấn0908968XXX44192530
395Nguyễn thị thu cúc0938254XXX44232130
395Nguyễn Thị Nga0919705XXX48232530
x