Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
395Trương Đức Long01677767XXX47222530
395Ngo huu tri0942978XXX48222630
395Trần Minh Thảo0939111XXX50203030
395Trần Thị Duyên01673637XXX51203130
395Nguyễn Huỳnh Nhật Quang01656743XXX48222630
395Trần Thanh Tân0906391XXX49222730
395Trần Văn Kim01289819XXX46242230
395Vũ Văn Huy01264665XXX46242230
395Hồ Lê Dương Thanh01254164XXX48232530
395NGUYỄN NGỌC SƯƠNG01214421XXX51213030
395Nguyễn Anh Tuấn0908968XXX44192530
395Nguyễn thị thu cúc0938254XXX44232130
395Nguyễn Thị Nga0919705XXX48232530
395Tăng Hiền0986234XXX51232830
395Nguyen minh Cuong0902845XXX50212930
x