Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
395Lê Thị Lài01638309XXX47232430
395Dương Thị Lan Phương0983141XXX46192730
395Trương Đức Long01677767XXX47222530
395Lê Nguyễn Bảo Nguyên0939083XXX49222730
395Nguyễn Đức Trường01646719XXX44232130
395Nguyễn Thế Kiệt0949246XXX39201930
395Trần Thị Duyên01673637XXX51203130
395Ngo huu tri0942978XXX48222630
395Trần Minh Thảo0939111XXX50203030
395Hoàng Thành Lâm01653855XXX47222530
395NGUYỄN NGỌC SƯƠNG01214421XXX51213030
395Nguyễn Huỳnh Nhật Quang01656743XXX48222630
395Trần Thanh Tân0906391XXX49222730
395Trần Văn Kim01289819XXX46242230
395Vũ Văn Huy01264665XXX46242230
x