Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
36Cát Trọng Tú0935525XXX51242742
36Trần Thế Luân0983793XXX51292242
48Huỳnh Tuấn Thanh0908484XXX50232741
48Vũ Phạm Cường01289819XXX49272241
48Nguyễn Hữu Cường0909450XXX51272441
48Hau Phuoc Nghia0909718XXX51262541
48Nguyễn Xuân Bốn0917666XXX47272041
48Trần Thị Lam Đa0903539XXX51262541
48NGUYỄN THỊ HẰNG0905814XXX47242341
48Trương Văn Hoàn0918463XXX51272441
48Trần Thị Mỹ Diệp0936179XXX47242341
48Trần Chí Huy01299379XXX51272441
48Lý Văn Lực0945569XXX49232641
59Võ Thị Diệu Thắm01698273XXX49262340
59Phạm Minh Bằng0945000XXX51252640
x