Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
493Trương Phú Quốc0982050XXX46212528
493Thi Diem Phuc Trinh0907473XXX50203028
493Nguyễn Thi Ánh Hằng 01228727XXX45222328
493Bạch Mai Ly01224974XXX41162528
493Nguyễn Văn Hùng0908668XXX44182628
493Hoàng Thanh Tâm0938366XXX44192528
493Nguyễn Văn Lượng0988493XXX46222428
493Nguyễn Bá Ngọc0912155XXX43202328
493Diệp Thị Lan Thanh01234554XXX46182828
493LÊ PHONG PHÚ0933273XXX44212328
493Dương Hoàn Hảo0948247XXX39221728
493Nguyễn Văn Đại0908625XXX48222628
493Huỳnh Minh Diễn0909852XXX50212928
493Cao Thị Thanh Hiền01252767XXX49222728
493Võ Thị Kim Tuyến0902522XXX50183228
x