Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
493Nguyễn Thi Ánh Hằng 01228727XXX45222328
493Trần Ngọc Bích Trâm0903983XXX41172428
493Nguyễn Đức Thắng0978384XXX50222828
493Phạm Văn Sương0934173XXX48202828
493Võ Thị Kim Tuyến0902522XXX50183228
493Trần Thị Mỹ Diệp01268855XXX46202628
493Bùi Nguyệt Anh0946422XXX48232528
493Phạm Thủy Tiên0917369XXX47232428
493Huỳnh Uyên Diễm Trinh0918806XXX46212528
493Võ Ngọc Diệp0982453XXX42212128
493Trần Minh Khôi01267830XXX51193228
493Nguyễn Thị Quỳnh Trang0993535XXX39221728
493Đinh Thu Huyền0902712XXX48212728
493Nguyễn Văn Toàn0912816XXX40202028
493Phạm Tiên Sinh0994616XXX47232428
x