Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
493ho ngoc no0938081XXX45172828
493Vương Hưng Bảo01662086XXX49212828
493Đinh Tiến Dũng01649603XXX47202728
493Võ Thị Kim Tuyến0902522XXX50183228
493Bùi Nguyệt Anh0946422XXX48232528
493LÊ DUY PHƯƠNG0969538XXX44202428
562Nguyễn Văn Ngon0994615XXX47232427
562Phạm Tiên Sinh0994629XXX47232427
562Phạm Huy Thắng01289825XXX45232227
562Võ Thị Xuân01267080XXX45202527
562Nguyễn Chí Dũng01627562XXX42231927
562Nguyễn Thị Lệ Hằng01285034XXX45202527
562Lê Bá Nhật Tuân01689914XXX35171827
562BÙI QUỐC ANH0963933XXX49202927
562Bùi Diệp Thúy Oanh0932989XXX45192627
x