Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
493ho ngoc no0938081XXX45172828
493Nguyễn Hoài Sơn Lâm01252448XXX49212828
493Nguyễn Văn Đại0908625XXX48222628
493Nguyễn Đăng Khoa0933038XXX47212628
493Trần Thị Mỹ Diệp01287855XXX46202628
493Huỳnh Minh Đức0909262XXX51232828
562Võ Đăng Thi0868545XXX47202727
562Nguyễn Quang Cường0987279XXX50193127
562Dương Thiên Bình0989770XXX46192727
562Nguyễn Văn Ngon0994615XXX47232427
562Phạm Tiên Sinh0994629XXX47232427
562Trần Thị Thương Điệp0906713XXX38172127
562Lê Bảo Vinh0903819XXX48212727
562Nguyễn Duy Thiệt0994614XXX47232427
562NGUYEN HOANG BAO01696912XXX36162027
x