Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
493Trương Phú Quốc0982050XXX46212528
493Thi Diem Phuc Trinh0907473XXX50203028
493Lê văn vinh01694577XXX49202928
493Nguyễn Thi Ánh Hằng 01228727XXX45222328
493Võ Khánh Toàn0909062XXX45153028
493VO THAI BINH01655184XXX50203028
562Trần Chánh Thành0979003XXX47192827
562Nguyễn Duy Thiệt0994614XXX47232427
562Hổ thi mỹ Loan 0913645XXX44192527
562NGUYEN HOANG BAO01696912XXX36162027
562TO TRUONG VY0909808XXX42192327
562Hồ Sỹ Khải01239469XXX42182427
562Đỗ Đức Thắng0902689XXX46222427
562Phạm Thị Minh01289824XXX45222327
562Phạm Tiên Sinh0994629XXX47232427
x