Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
562Nguyễn Duy Thiệt0994615XXX47232427
562Nguyễn Duy Thiệt0994614XXX47232427
562Huỳnh Thị Thương0904876XXX38191927
562Le Nghia Son0997764XXX51203127
562Võ Đăng Thi0868545XXX47202727
562Phạm Tiến Dũng0974662XXX44172727
562Phạm Thủy Tiên0916718XXX47232427
562Lê Bảo Vinh0903819XXX48212727
562VÕ TẤN ĐÂY0906044XXX44222227
562Dương Thị Phước Hân01237491XXX38211727
562Bùi Xuân Toàn01664425XXX45222327
562Nguyễn Trần Khang01264667XXX45222327
562Nguyễn Ngọc Phúc0968927XXX42222027
562Võ Tấn Thái0994615XXX47232427
562Nguyễn Văn Ngon0994615XXX47232427
x