Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
562Dương Thị Phước Hân01237491XXX38211727
562Nguyễn Trần Khang01264667XXX45222327
562Nguyễn Ngọc Phúc0968927XXX42222027
562Võ Tấn Thái0994615XXX47232427
562Đỗ Quốc Huy01678598XXX45212427
562Nguyễn Văn Ngon0994615XXX47232427
562Nguyễn Thị Lệ Hằng01285034XXX45202527
562Lê Bá Nhật Tuân01689914XXX35171827
562BÙI QUỐC ANH0963933XXX49202927
562Phạm Tiên Sinh0994629XXX47232427
562Phạm Huy Thắng01289825XXX45232227
562Võ Thị Xuân01267080XXX45202527
562Trần Chánh Thành0979003XXX47192827
562Nguyễn Duy Thiệt0994614XXX47232427
562Nguyễn Chí Dũng01627562XXX42231927
x