Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
562Phạm Thủy Tiên0994633XXX47232427
562Nguyễn Chí Nguyện 0916133XXX45192627
562Bùi Xuân Toàn01664425XXX45222327
562Nguyễn Duy Thiệt0994614XXX47232427
562Dương Thiên Bình0989770XXX46192727
562Nguyễn Văn Ngon0994629XXX47232427
562nguyễn hoàng minh0906676XXX46192727
562Nguyễn Thị Ngoan0904158XXX48212727
562Trần Thị Thương Điệp0906713XXX38172127
562phạm vũ0932534XXX46182827
562Phạm Thủy Tiên0822637XXX47232427
562TRAN VAN LAM01664118XXX49193027
562Võ Tấn Thái0938828XXX47232427
562Nguyễn Đình Cẩn0919978XXX43222127
562Võ Thị Mỹ Hiền0945414XXX46202627
x