Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
562Nguyễn Minh Quang0914129XXX41172427
562Nguyễn Thị Ngoan0904158XXX48212727
562Trần Thị Thương Điệp0906713XXX38172127
562phạm vũ0932534XXX46182827
562nguyễn hoàng minh0906676XXX46192727
562Phạm Thủy Tiên0822637XXX47232427
562Nguyễn Đình Cẩn0919978XXX43222127
562Nguyễn Thanh Hải0905685XXX49222727
562Võ Thị Mỹ Hiền0945414XXX46202627
562Đỗ Quốc Huy01678598XXX45212427
562Võ Tấn Thái0994629XXX47232427
562TRẦN HỮU LỘC0926553XXX51193227
562truong yen binh0908457XXX43192427
562Nguyễn Văn Ngon0994614XXX47232427
562phan thị huỳnh dung0908876XXX46182827
x