Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
562Nghiêm Hữu Chương0909028XXX50212927
562Phạm Thủy Tiên0994633XXX47232427
562Nguyễn Chí Nguyện 0916133XXX45192627
562Dương Thị Phước Huyền01277950XXX38211727
562Bùi Xuân Toàn01664425XXX45222327
562Nguyễn Duy Thiệt0994614XXX47232427
562Dương Thiên Bình0989770XXX46192727
562VŨ ĐỨC TÀI01268059XXX42172527
562Nguyễn Văn Ngon0994629XXX47232427
562Nguyễn Thị Ngoan0904158XXX48212727
562Trần Thị Thương Điệp0906713XXX38172127
562phạm vũ0932534XXX46182827
562nguyễn hoàng minh0906676XXX46192727
562Nguyễn Minh Quang0914129XXX41172427
562Phạm Thủy Tiên0822637XXX47232427
x