Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
562Nguyễn Văn Ngon0994615XXX47232427
562Đàm Thanh Dũng0913747XXX47202727
562Phạm Tiên Sinh0994629XXX47232427
562Phạm Huy Thắng01289825XXX45232227
562Võ Thị Xuân01267080XXX45202527
562Nguyễn Thị Lệ Hằng01285034XXX45202527
562Lê Bá Nhật Tuân01689914XXX35171827
562lê anh kiệt0909924XXX46192727
562Nguyễn Quang Cường0987279XXX50193127
562Nguyễn Duy Thiệt0994614XXX47232427
562Trần Chánh Thành0979003XXX47192827
562NGUYEN HOANG BAO01696912XXX36162027
562Hồ Sỹ Khải01239469XXX42182427
562TO TRUONG VY0909808XXX42192327
562Lê Bảo Vinh0903819XXX48212727
x