Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
59Châu Vỉnh Cường01238853XXX50222840
59Nguyễn Kim Minh01242846XXX50222840
59Nguyễn Long Hòa0909382XXX49262340
59Tăng Hiền01864100XXX48242440
59Phạm Thị Ảnh0908781XXX50222840
59Bùi Thanh Phương0907687XXX50222840
59Nguyễn Anh Tuấn0909091XXX51262540
59Cao Thị Thi Thơ0973843XXX51242740
59Phạm Văn Dương01662616XXX51282340
59Võ Thị Diệu Thắm01698273XXX49262340
59Phạm Minh Bằng0945000XXX51252640
59HOÀNG THỊ KIỀU TIÊN0902162XXX51252640
59Nguyễn Thị Minh01292892XXX50222840
59Huỳnh Tuấn Tú01248674XXX49222740
59Trần Kim Thắm0946163XXX49232640
x