Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
59HOÀNG THỊ KIỀU TIÊN0902162XXX51252640
59Nguyễn Thị Minh01292892XXX50222840
59Trần Kim Thắm0946163XXX49232640
59Huỳnh Tuấn Tú01248674XXX49222740
59NGUYỄN ĐỨC ANH01675806XXX51242740
59LÊ QUANG HUY0984130XXX47291840
59Ngô Hoàng Vỹ0932141XXX48272140
59Nguyễn hữu Khang01285285XXX51282340
59Nguyễn Long Hòa0909382XXX49262340
59Châu Vỉnh Cường01238853XXX50222840
59Nguyễn Kim Minh01242846XXX50222840
59Tăng Hiền01864100XXX48242440
59Bùi Thanh Phương0907687XXX50222840
59Phạm Thị Ảnh0908781XXX50222840
59Nguyễn Anh Tuấn0909091XXX51262540
x