Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
562nguyễn hoàng minh0906676XXX46192727
562Hổ thi mỹ Loan 0913645XXX44192527
562Nguyễn Duy Thiệt0994615XXX47232427
562Nguyễn Duy Thiệt0994614XXX47232427
562Đỗ Đức Thắng0902689XXX46222427
562Nguyễn Đình Cẩn0919978XXX43222127
562Nguyễn Thanh Hải0905685XXX49222727
562Võ Thị Mỹ Hiền0945414XXX46202627
562Phạm Tiến Dũng0974662XXX44172727
562Phạm Thủy Tiên0916718XXX47232427
562VÕ TẤN ĐÂY0906044XXX44222227
562truong yen binh0908457XXX43192427
562phan thị huỳnh dung0908876XXX46182827
562Nguyễn Ngọc Phúc0968927XXX42222027
562Võ Tấn Thái0994615XXX47232427
x