Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
562Nguyễn Thanh Hải0905685XXX49222727
562Nguyễn Đình Cẩn0919978XXX43222127
562Võ Tấn Thái0994629XXX47232427
562Đàm Thanh Dũng0913747XXX47202727
562Võ Thị Mỹ Hiền0945414XXX46202627
562truong yen binh0908457XXX43192427
562Nguyễn Văn Ngon0994614XXX47232427
562phan thị huỳnh dung0908876XXX46182827
562Phạm Tiên Sinh0994606XXX47232427
562VŨ ĐỨC TÀI01268059XXX42172527
562Nguyễn Quang Cường0987279XXX50193127
562Tống Thị Bông0994615XXX47232427
562Trần Xuân Đào01264669XXX44202427
562Nguyễn Minh Quang0914129XXX41172427
562Nguyễn Duy Thiệt0994615XXX47232427
x