Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
562Nguyễn Thị Ngoan0904158XXX48212727
562Trần Thị Thương Điệp0906713XXX38172127
562Phạm Thủy Tiên0822637XXX47232427
562Nguyễn Đình Cẩn0919978XXX43222127
562Võ Thị Mỹ Hiền0945414XXX46202627
562Nguyễn Thanh Hải0905685XXX49222727
562TRẦN HỮU LỘC0926553XXX51193227
562Võ Tấn Thái0994629XXX47232427
562Nguyễn Văn Ngon0994614XXX47232427
562truong yen binh0908457XXX43192427
562Phạm Tiên Sinh0994606XXX47232427
562phan thị huỳnh dung0908876XXX46182827
562Tống Thị Bông0994615XXX47232427
562Trần Xuân Đào01264669XXX44202427
630phạm thị thu trang01212772XXX39172226
x