Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
630phạm thị thu trang01212772XXX39172226
630Trần Xuân Đào01289825XXX44202426
630TO BANG DIEU0977419XXX43202326
630Trần Khánh0923665XXX51173426
630Trần Trọng Nghĩa01688292XXX46202626
630HOÀNG THANH LIÊM0909541XXX51183326
630Hứa Trần Đức0913982XXX46222426
630Bui Dinh Lap01282011XXX51193226
630Nguyễn Thị Ngọc Ngà0937591XXX47202726
630Trần Văn Kim01264665XXX45212426
630Ngô Nghị Năng0933222XXX45212426
630Le Van Thang0963741XXX45222326
630Đinh Thị Hương0912752XXX46202626
630Phạm Ngọc Phương0907302XXX46202626
630tran van tri0913134XXX45212426
x