Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
695Trần Thị Thanh Hoài0948503XXX43192425
695nguyen huu tanh01288764XXX49153425
695dang van hoi0908460XXX43192425
695Lê Văn Mão0947416XXX47192825
695Nguyễn Thanh Tâm01267387XXX48192925
695Trần Văn Kim01289820XXX43212225
695HUỲNH THỊ MỘNG DIỄM0949372XXX51173425
695Lê Văn Thắng0984121XXX45202525
695Dương Xuân Trung 0946320XXX47192825
695Phan Thanh Trường0918988XXX51193225
695Huỳnh Trung Chánh01669931XXX43212225
695Lê Thị Lan0939371XXX45202525
695Nguyễn Thị Nguyên0907314XXX47192825
695NGUYEN THANH TAN 0938503XXX45212425
695Lê Thị Sâm0945387XXX43182525
x