Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
695Phan Thanh Trường0918988XXX51193225
695Nguyễn Văn Đươm01206855XXX44202425
695Dương Thị Phước Hạnh01285073XXX39192025
695Nguyễn Ngọc Sáu0907315XXX47192825
695Lý Thị Huối01275117XXX51193225
695Nguyễn Thị Ngọc Vy0983974XXX51143725
695Trần Thị Hồng Liên0934171XXX47192825
695NGUYEN THANH TAN 0938503XXX45212425
695Lý Xuân Hát01257393XXX49193025
695Nguyễn Minh Thái01657433XXX46212525
695vo minh hieu 0977280XXX49193025
695Vũ Trần Hoàng Minh0932653XXX45182725
695Lê Thanh Phong01258137XXX45222325
695nguyễn thị bích ngọc0908611XXX46172925
695Nguyễn Vân Hùng0938922XXX44182625
x