Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
695Nguyễn Thị Xuân Mai01249800XXX45212425
695Phạm Minh Tâm0949486XXX46192725
695Lữ Văn Nghĩa0947919XXX47192825
695Nguyễn Hữu Lộc0907316XXX46212525
695Lê Thị Sâm0945387XXX43182525
695Nguyễn Thị Kỷ0906952XXX46192725
695Nguyễn Thị Kiều Oanh0908454XXX48222625
695Lê Văn Mười0943194XXX47192825
695Tram Bich Ta0979598XXX51203125
695Phan Thanh Tuấn0919144XXX49193025
695Trần Quang Dũng0909789XXX50173325
695Bùi Tuấn Anh0942777XXX48192925
695Nguyễn Thị Út0914798XXX43172625
695LE MINH XINH0918646XXX46202625
695Lê Hữu Lợi01663464XXX45222325
x