Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
59NGUYỄN ĐỨC ANH01675806XXX51242740
59LÊ QUANG HUY0984130XXX47291840
59Châu Vỉnh Cường01238853XXX50222840
79Bì Long Hoàng0903805XXX49262339
79nguyễn văn giáp0987105XXX50262439
79Hồ thanh sơn0913164XXX50252539
79Vũ Phạm Cường01289824XXX49262339
79Nguyễn Ngọc Thanh01264667XXX49252439
79vũ văn lăng0982997XXX50252539
79Nguyễn Đức Thắng0978782XXX51272439
79Truong Thị Hoa01277186XXX49212839
79Quách Cường Huê01278135XXX50212939
79Lê tiến lên0908814XXX51242739
79Hoàng Phương Duy0977191XXX51272439
79lương văn phát0919813XXX48222639
x