Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
59Huỳnh Tuấn Tú01248674XXX49222740
59Phạm Minh Bằng0945000XXX51252640
59lương chí hưng0938618XXX46222440
79Nguyễn Văn Ngon0994599XXX50262439
79NGUYỄN THỊ THU HỪONG0907989XXX51242739
79Nguyễn Thanh Lâm01677330XXX50252539
79Bùi Văn Sáu01289289XXX50212939
79Đỗ Mạnh Tuấn0973716XXX51262539
79Bì Long Hoàng0903805XXX49262339
79nguyễn văn giáp0987105XXX50262439
79Vũ Phạm Cường01289824XXX49262339
79Nguyễn Ngọc Thanh01264667XXX49252439
79Hồ thanh sơn0913164XXX50252539
79vũ văn lăng0982997XXX50252539
79Nguyễn Đức Thắng0978782XXX51272439
x