Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
59NGUYỄN ĐỨC ANH01675806XXX51242740
59Huỳnh Tuấn Tú01248674XXX49222740
59lương chí hưng0938618XXX46222440
79Bùi Văn Sáu01289289XXX50212939
79NGUYỄN THỊ THU HỪONG0907989XXX51242739
79Nguyễn Thanh Lâm01677330XXX50252539
79Đỗ Mạnh Tuấn0973716XXX51262539
79Bì Long Hoàng0903805XXX49262339
79nguyễn văn giáp0987105XXX50262439
79Vũ Phạm Cường01289824XXX49262339
79Nguyễn Ngọc Thanh01264667XXX49252439
79vũ văn lăng0982997XXX50252539
79Hồ thanh sơn0913164XXX50252539
79Truong Thị Hoa01277186XXX49212839
79Quách Cường Huê01278135XXX50212939
x