Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
59Huỳnh Tuấn Tú01248674XXX49222740
59lương chí hưng0938618XXX46222440
59Tăng Hiền01864100XXX48242440
79Hồ thanh sơn0913164XXX50252539
79lương văn phát0919813XXX48222639
79doan the vinh01237967XXX47222539
79Tăng Hiền0948959XXX51272439
79Nguyễn Văn Ngon0994599XXX50262439
79Truong Thị Hoa01277186XXX49212839
79Quách Cường Huê01278135XXX50212939
79nguyễn văn giáp0987105XXX50262439
79Nguyễn Ngọc Thanh01264667XXX49252439
79Vũ Phạm Cường01289824XXX49262339
79Bì Long Hoàng0903805XXX49262339
79vũ văn lăng0982997XXX50252539
x