Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
695Phan Thanh Trường0918988XXX51193225
695NGUYEN THANH TAN 0938503XXX45212425
695Trần Xuân Đào01289819XXX41192225
695Lý Thị Huối01275117XXX51193225
695LE MINH XINH0918646XXX46202625
695Lý Xuân Hát01257393XXX49193025
695Lê Văn Mão0947416XXX47192825
695Dương Xuân Trung 0946320XXX47192825
695vo minh hieu 0977280XXX49193025
695Lê Văn Thắng0984121XXX45202525
695Dương Thị Phước Hạnh01285073XXX39192025
695Nguyễn Văn Đươm01206855XXX44202425
695Nguyễn Thị Nguyên0907314XXX47192825
695Nguyễn Thị Ngọc Vy0983974XXX51143725
780Quách Ngọc Hiệp01642395XXX47182924
x