Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
780Nguyễn Kim Quân01688164XXX48192924
780Hứa Ngọc Hiệp01222799XXX47173024
780Văn Tấn Tài0934888XXX50163424
780Huynh Lam Tuan0976269XXX47192824
780NGUYỄN ĐỨC MINH0907131XXX51193224
780Huỳnh Xuân Hội0986127XXX47202724
780nguyễn văn chính01643263XXX46192724
780NGUYEN MINH THANG0989026XXX48192924
780lê thị thu01235129XXX46192724
780ĐẶNG HOÀNG CƯNG0985006XXX40211924
780Mai Đức Minh0903911XXX35161924
780Trần Văn Kim01289819XXX43192424
780Phạm Minh Thành0962153XXX47202724
780Hứa Huy Hoàng01219294XXX46172924
780Nguyễn Hoàng Việt0938495XXX46182824
x