Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
780PHẠM THỊ TRÚC01682764XXX50163424
780Nguyễn Hữu Lâm01242616XXX45202524
780nguyen huu tanh0962450XXX49202924
780Nguyễn Văn Bùi0962492XXX47202724
780Huỳnh Văn Dậu0942828XXX47202724
780Trần Quốc Quang0908507XXX42172524
780TONG NGOC THO0903974XXX43182524
780Hứa Huy Hoàng01219294XXX46172924
780Võ Thị Ngọc0977509XXX47202724
780Phạm Minh Nhựt0912399XXX44182624
780Trần Văn An0900000XXX38191924
780Ngô Xuân Hồng0939014XXX49212824
780Quách Ngọc Hiệp01642395XXX47182924
780Nguyen thi Minh Trang0986822XXX47192824
780Văn Tấn Tài0934888XXX50163424
x