Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
780Nguyễn Thị Ngoan0928357XXX48163224
780Nguyen thi Minh Trang0986822XXX47192824
780NGUYỄN THỊ VÂN0919700XXX41162524
780NGUYỄN THỊ THU HỒNG01263331XXX51173424
780NGUYỄN ĐỨC MINH0907131XXX51193224
780Phạm Minh Thành0962153XXX47202724
780Hứa Ngọc Hiệp01222799XXX47173024
780Nguyễn Hoàng Việt0938495XXX46182824
780nguyễn văn chính01643263XXX46192724
780nguyễn thị hoà01659212XXX41172424
780Đinh Thị Cúc0982973XXX44172724
780Trần Hồng Thắm0939529XXX50183224
780Nguyen Hoang Anh01202501XXX51193224
780lê thị thu01235129XXX46192724
780ĐẶNG HOÀNG CƯNG0985006XXX40211924
x