Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
780Nguyễn Kim Quân01688164XXX48192924
780Nguyễn Hữu Lâm01242616XXX45202524
780Nguyễn Văn Bùi0962492XXX47202724
780Nguyễn Thị Kiều Oanh0909302XXX48192924
780Huỳnh Văn Dậu0942828XXX47202724
780Huynh Lam Tuan0976269XXX47192824
780NGUYEN MINH THANG0989026XXX48192924
780Hứa Huy Hoàng01219294XXX46172924
780Phạm Minh Nhựt0912399XXX44182624
780Mai Đức Minh0903911XXX35161924
780Trần Văn Kim01289819XXX43192424
780Võ Thị Ngọc0977509XXX47202724
780nguyen huu tanh0962450XXX49202924
780Quách Ngọc Hiệp01642395XXX47182924
780Nguyễn Hồng Đơn0908842XXX51173424
x