Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
780Trần Văn Kim01289819XXX43192424
780NGUYEN MINH THANG0989026XXX48192924
780Huỳnh Xuân Nghị0907324XXX47202724
780NGUYỄN ĐỨC MINH0907131XXX51193224
780Hồ Tấn Phát0987636XXX47202724
780NGUYỄN THỊ THU HỒNG01263331XXX51173424
780Hoàng Văn Hoằng0974729XXX39162324
780Huynh khac kiem 012756005XXX46182824
780Nguyễn Thị Ngoan0928357XXX48163224
780Hứa Ngọc Hiệp01222799XXX47173024
780Nguyễn Hồng Đơn0908842XXX51173424
780Nguyễn Thị Kiều Oanh0903657XXX48192924
780LÊ THANH BÌNH09084926XXX27111624
780Nguyễn Thông Minh01632404XXX48202824
780vũ thi thủy0976778XXX49193024
x