Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
780NGUYỄN THỊ THU HỒNG01263331XXX51173424
780Đặng Văn Lực0969489XXX47202724
780Hứa Ngọc Hiệp01222799XXX47173024
780Ngô Xuân Hồng0939014XXX49212824
780Văn Tấn Tài0934888XXX50163424
780Nguyễn Thị Kiều Oanh0903657XXX48192924
780Nguyen thi Minh Trang0986822XXX47192824
780nguyễn văn chính01643263XXX46192724
780nguyễn thị hoà01659212XXX41172424
780Nguyễn Thị Em0949227XXX46202624
780Nguyen Hoang Anh01202501XXX51193224
780lê thị thu01235129XXX46192724
780ĐẶNG HOÀNG CƯNG0985006XXX40211924
780Hứa Huy Hoàng01219294XXX46172924
780Hoàng Văn Hoằng0974729XXX39162324
x