Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
780le thi nen0945460XXX42172524
780nguyen huu tanh0962450XXX49202924
780Hứa Ngọc Huê0908101XXX46172924
780Nguyễn Thông Minh01632404XXX48202824
780Huỳnh Thị Thanh0948636XXX46182824
780Hà Công Phương0904231XXX46202624
780Huỳnh Bảo Trân0933600XXX47163124
780Lê Văn Mùa0938110XXX42202224
780Phạm Minh Bửu0949966XXX47202724
780Mai Đức Minh0903911XXX35161924
780Đặng Văn Lực0969489XXX47202724
780Hồ Hữu Trí0949408XXX46182824
780LÊ THANH BÌNH0905926XXX26111524
780Nguyễn Văn Đượm 0947800XXX43192424
780Hứa Huy Hỷ01239082XXX47163124
x