Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
780Hoàng Văn Hoằng0974729XXX39162324
780NGUYEN MINH THANG0989026XXX48192924
780Phạm Thị Lẻm01646433XXX47202724
780nguyen huu tanh0962450XXX49202924
780LÊ THANH BÌNH09084926XXX27111624
780TRẦN TẤN LỘC0988256XXX28151324
780Nguyen thi Minh Trang0986822XXX47192824
780Nguyễn Thị Ngoan0928357XXX48163224
780Huỳnh Xuân Hội0986127XXX47202724
780Nguyễn Hồng Đơn0908842XXX51173424
780NGUYỄN THỊ VÂN0919700XXX41162524
852Truong Thị Mai0988282XXX46153123
852Nguyễn Thanh Duy0916712XXX39182123
852NGUYỄN NGỌC NAM0945014XXX45192623
852Nguyễn Thi Ngọc Lan01299912XXX47163123
x