Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
780Nguyễn Thông Minh01632404XXX48202824
780Lê Văn Mùa0938110XXX42202224
780Huynh Lam Tuan0976269XXX47192824
780Hứa Ngọc Huê0908101XXX46172924
780NGUYEN MINH THANG0989026XXX48192924
780Hà Công Phương0904231XXX46202624
780Trần Văn Kim01289819XXX43192424
780Phạm Minh Bửu0949966XXX47202724
780NGUYEN HUU TANH01642853XXX49193024
780Đặng Văn Lực0969489XXX47202724
780LÊ THANH BÌNH0905926XXX26111524
852Nguyễn Thị Phương Nam0945366XXX43182523
852Nguyễn chí Nguyện 0948480XXX42192323
852nguyen hoang tuan0987782XXX49153423
852Nguyễn Thanh phóng 0918811XXX49193023
x