Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
852NGUYEN THI NGOC DIEU01646002XXX48183023
852Trần Quang Tiến01289819XXX42202223
852Bùi Quốc Anh0903154XXX40162423
852Tăng Thị Thu Hằng0936930XXX44182623
852Nguyen Van Thinh0903857XXX51193223
852Nguyễn Thị Ngọc Bảo0995188XXX35201523
852Hoàng Ngọc Dương0908274XXX47182923
852Phạm Thị Thu Trinh0932520XXX48163223
852nguyen hoang tuan0987782XXX49153423
852Trần Văn Kim01267448XXX42202223
852Quách Phương Thủy0994291XXX44192523
852Nguyễn chí Nguyện 0948480XXX42192323
852tran van mao01235566XXX48173123
852Tran duc thang01696370XXX35112423
852Nguyễn Thanh Duy0916712XXX39182123
x