Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
852Huỳnh Thanh Oai0937276XXX44182623
852Nguyễn Văn Định01267800XXX38191923
852Võ Văn Chuẩn0912387XXX45192623
852Nguyễn Toàn Tiến0935213XXX49193023
852NGUYEN THI NGOC DIEU01646002XXX48183023
852LE VAN THANH0931775XXX45182723
852Võ Nguyễn Hoàng Thanh0908233XXX40192123
852Vũ Phạm Cường01289824XXX42202223
852LE HUU LOI01674366XXX45182723
852Vũ Văn Hái01289825XXX42202223
852Trần Xuân Đào01267447XXX43192423
852nguyễn ngọc tín01674785XXX37172023
852Nguyễn Thị Phước0941414XXX42182423
852Phạm Thị Thu Trinh0932520XXX48163223
852Nguyễn Thị Phương Nam0945366XXX43182523
x