Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
852Bùi Trọng Nghĩa01667588XXX47182923
852mai thị thảo0961518XXX44192523
852Phạm Thị Hồng Ngọc01264677XXX42202223
852Đỗ Quang Vinh0911189XXX46202623
852nguyễn thị hương0919874XXX46182823
852Dương Bác Nhã0984771XXX44172723
852Trần Minh Dũng0973777XXX40172323
852Trần Thanh Hiếu01227666XXX1910923
852Trần Xuân Đào01289879XXX41212023
852Bùi Thị Bích Diễm0939369XXX48183023
852Trần Quang Tiến01289819XXX42202223
852Bùi Quốc Anh0903154XXX40162423
852Tăng Thị Thu Hằng0936930XXX44182623
852Nguyen Van Thinh0903857XXX51193223
852Nguyễn Thị Ngọc Bảo0995188XXX35201523
x