Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
852Võ Văn Chuẩn0912387XXX45192623
852Hứa Chí Tôn0945057XXX46192723
852Nguyễn Toàn Tiến0935213XXX49193023
852Vũ Văn Hái01289825XXX42202223
852Võ Nguyễn Hoàng Thanh0908233XXX40192123
852Vũ Phạm Cường01289824XXX42202223
852Trần Xuân Đào01267447XXX43192423
852Trần Minh Dũng0973777XXX40172323
852nguyễn ngọc tín01674785XXX37172023
852Trần Thanh Hiếu01227666XXX1910923
852Nguyễn Thị Phước0941414XXX42182423
852Dương Thị Nhung 0907418XXX42172523
852Trần Xuân Đào01289879XXX41212023
852Huỳnh Thanh Oai0937276XXX44182623
852Truong Thị Mai0988282XXX46153123
x