Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
852Trần Quang Tiến01289819XXX42202223
852Bùi Quốc Anh0903154XXX40162423
852Tăng Thị Thu Hằng0936930XXX44182623
852Nguyễn Văn Khanh0909972XXX47163123
852Bùi Trọng Nghĩa01667588XXX47182923
852Nguyen Van Thinh0903857XXX51193223
852NGUYỄN VĂN QUÂN01698420XXX47163123
852Nguyễn Thị Ngọc Bảo0995188XXX35201523
852Hoàng Ngọc Dương0908274XXX47182923
852Lâm Thị Hồng Hạnh0935755XXX48183023
852Trần Văn Kim01267448XXX42202223
852Nguyễn chí Nguyện 0948480XXX42192323
852Tran duc thang01696370XXX35112423
852Nguyễn Thanh Duy0916712XXX39182123
852Nguyễn Thanh phóng 0918811XXX49193023
x