Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
852Vũ Phạm Cường01289824XXX42202223
852Vũ Văn Hái01289825XXX42202223
852Trần Xuân Đào01267447XXX43192423
852nguyễn ngọc tín01674785XXX37172023
852Nguyễn Thị Phước0941414XXX42182423
852Dương Thị Nhung 0907418XXX42172523
852Huỳnh Thanh Oai0937276XXX44182623
852nguyễn ngọc phương lan0902662XXX40182223
852Ngô Hoàng Phương0908851XXX45192623
852Trần Thanh Hiếu01227666XXX1910923
852phạm thị bình0979408XXX46192723
852Trần Minh Dũng0973777XXX40172323
852NGUYEN THI NGOC DIEU01646002XXX48183023
852LE HUU LOI01674366XXX45182723
852Phạm Quang Tưởng01289819XXX42202223
x