Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
852Trần Quang Tiến01289819XXX42202223
852Tăng Thị Thu Hằng0936930XXX44182623
852Nguyễn Văn Khanh0909972XXX47163123
852Bùi Trọng Nghĩa01667588XXX47182923
852NGUYỄN VĂN QUÂN01698420XXX47163123
852Nguyen Van Thinh0903857XXX51193223
852Đỗ Quang Vinh0911189XXX46202623
852Nguyễn Thị Ngọc Bảo0995188XXX35201523
852Hoàng Ngọc Dương0908274XXX47182923
852Phạm Thị Thu Trinh0932520XXX48163223
852Phạm Ngọc Hận0943744XXX44182623
852nguyen hoang tuan0987782XXX49153423
852Trần Văn Kim01267448XXX42202223
852Quách Phương Thủy0994291XXX44192523
852Nguyễn chí Nguyện 0948480XXX42192323
x