Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
852Nguyễn Thị Phương Nam0945366XXX43182523
852Trần Quang Tiến01289819XXX42202223
852Tăng Thị Thu Hằng0936930XXX44182623
852nguyễn ngọc phương lan0902662XXX40182223
852Nguyen Van Thinh0903857XXX51193223
852phạm thị bình0979408XXX46192723
852Lâm Thị Hồng Hạnh0935755XXX48183023
852Trần Văn Kim01267448XXX42202223
852Nguyễn chí Nguyện 0948480XXX42192323
852cao văn năm0912002XXX46192723
852Trần Thanh Hiếu01227666XXX1910923
852Nguyễn Thanh phóng 0918811XXX49193023
852Trần Minh Dũng0973777XXX40172323
852Phạm Quang Tưởng01264677XXX42202223
852mai thị thảo0961518XXX44192523
x