Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
852Nguyễn Thị Ngọc Bảo0995188XXX35201523
852Hoàng Ngọc Dương0908274XXX47182923
852Huỳnh Thanh Oai0937276XXX44182623
852Trần Văn Kim01267448XXX42202223
852NGUYEN THI NGOC DIEU01646002XXX48183023
852Nguyễn chí Nguyện 0948480XXX42192323
852Tran duc thang01696370XXX35112423
852NGUYỄN NGỌC NAM0945014XXX45192623
852Nguyễn Thanh Duy0916712XXX39182123
852Nguyễn Thanh phóng 0918811XXX49193023
852Nguyễn Thị Ngọc Hạnh0974505XXX42192323
852Phạm Quang Tưởng01264677XXX42202223
913Trần Văn Kim01289825XXX43182522
913Nguyễn Thanh Dũng0917696XXX43182522
913Lê Thị Lan Thanh0907848XXX45192622
x