Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
852Nguyễn Văn Khanh0909972XXX47163123
852Bùi Trọng Nghĩa01667588XXX47182923
852NGUYỄN VĂN QUÂN01698420XXX47163123
852Trần Xuân Đào01289879XXX41212023
852Trần Quang Tiến01289819XXX42202223
852Bùi Quốc Anh0903154XXX40162423
852Tăng Thị Thu Hằng0936930XXX44182623
852Nguyen Van Thinh0903857XXX51193223
852Nguyễn Thị Ngọc Bảo0995188XXX35201523
852Hoàng Ngọc Dương0908274XXX47182923
852Trần Văn Kim01267448XXX42202223
852Bùi Thị Bích Diễm0939369XXX48183023
913Phan Văn Triều0914214XXX47182922
913Trần Xuân Đào01267448XXX41202122
913Phạm Thị Châu0945196XXX38182022
x