Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
852nguyen hoang tuan0987782XXX49153423
852NGUYỄN NGỌC NAM0945014XXX45192623
852Phạm Thị Thu Trinh0932520XXX48163223
852Trinh quốc huy0909678XXX49193023
852Nguyễn Thị Ngọc Hạnh0974505XXX42192323
852Phạm Quang Tưởng01264677XXX42202223
852Quách Phương Thủy0994291XXX44192523
852tran van mao01235566XXX48173123
852Nguyễn Thị Thảo Nguyên0911765XXX44182623
852Trần Xuân Đào01289819XXX43202323
852Trần Đình Huy Hoàng0911473XXX40172323
852Nguyễn Văn Định01267800XXX38191923
913Đặng Công Tài0909631XXX43182522
913Nguyễn Văn Tư01259433XXX46182822
913Lâm Ngọc Ẩn0912386XXX47182922
x